หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
 
ข่าวสาร
 
 

 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการ  
 

1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
👉 ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info)
https://info.dla.go.th/
👉 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
http://www.laas.go.th/
👉 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเนินผลแผน อปท. (e-plan)
http://e-plan.dla.go.th/
👉 ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
https://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do
👉 ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
https://lhr.dla.go.th/hr/
👉 ระบบเบี้ยยังชีพ
http://welfare.dla.go.th/
👉 ระบบสารสนเทศ เรื่อง แบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชบา อปท.
http://waste.dla.go.th/
👉 ระบบสารสนเทศด้านจัดการขยะมูลฝอย  ของ  อปท.
http://waste.dla.go.th/
👉 ระบบประกันสังคม (SSO)
https://www.sso.go.th/wpr/main/login
👉 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)
http://lec.dla.go.th/
2. มีระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
👉 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเนินผลแผน อปท. (e-plan)
http://e-plan.dla.go.th/
👉 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
http://www.laas.go.th/
👉 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)
http://lec.dla.go.th/
👉 ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
https://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do
👉 ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
https://lhr.dla.go.th/hr/
👉 ระบบเบี้ยยังชีพ
http://welfare.dla.go.th/
👉 ระบบสารสนเทศด้านจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
http://waste.dla.go.th/
👉 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)
http://lec.dla.go.th/
👉 ระบบภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
https://ltaxgo.net/tax-go/
3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานทีใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
👉 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเนินผลแผน อปท. (e-plan)
http://e-plan.dla.go.th/
👉 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
http://www.laas.go.th/
4. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาข่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
👉 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเนินผลแผน อปท. (e-plan)
http://e-plan.dla.go.th/
👉 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
http://www.laas.go.th/
5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน (Competency) ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competencylnventory)
👉 ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
https://lhr.dla.go.th/hr/
👉 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
https://www.dongmoonlaek.go.th/
👉 สมรรถนะประจำตำแหน่ง
http://www.timesmedia.co.th/
👉 กำหนดตัวชี้วัด (ค่า KPT)
http://www.timesmedia.co.th/
6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
👉 ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
https://lhr.dla.go.th/hr/
7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
👉 ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info)
https://info.dla.go.th/
👉 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
http://www.laas.go.th/
👉 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเนินผลแผน อปท. (e-plan)
http://e-plan.dla.go.th/
👉 ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
https://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do
👉 ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
https://lhr.dla.go.th/hr/
👉 ระบบเบี้ยยังชีพ
http://welfare.dla.go.th/
👉 ระบบสารสนเทศ เรื่อง แบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชบา อปท.
http://waste.dla.go.th/
👉 ระบบสารสนเทศด้านจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
http://waste.dla.go.th/
👉 ระบบประกันสังคม (SSO)
https://www.sso.go.th/wpr/main/login
👉 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)
http://lec.dla.go.th/
8. มีการนำระบบสารเสนทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
👉 ระบบงานสารบรรณในองค์กร https://info.dla.go.th/
👉 ระบบ IIT ผ่านระบบ ITA https://itas.nacc.go.th/account/login
9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้
👉 ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) https://info.dla.go.th/
👉 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) http://www.laas.go.th/
👉 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเนินผลแผน อปท. (e-plan) http://e-plan.dla.go.th/
👉 ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)  https://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do
👉 ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) https://lhr.dla.go.th/hr/
👉 ระบบเบี้ยยังชีพ http://welfare.dla.go.th/
👉 ระบบสารสนเทศ เรื่อง แบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชบา อปท. http://waste.dla.go.th/
👉 ระบบสารสนเทศด้านจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. http://waste.dla.go.th/
👉 ระบบประกันสังคม (SSO) https://www.sso.go.th/wpr/main/login
👉 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) http://lec.dla.go.th/
10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
👉 เว็บไซต์  อบต.วังทอง https://www.wang-thong.go.th/

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ธ.ค. 2565 เวลา 09.04 น. โดย ณัฐรัตน์@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 272 ท่าน

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250 โทรศัพท์ : 036-776-543 โทรสาร : 036-776-543
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
จำนวนผู้เข้าชม 2,404,462 เริ่มนับ 25 ม.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-851-1367