หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]จ้างค่าจ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 - วันที่ 24 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จำนวน 32 คน ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2566 จำนวน 20 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทอง สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยสารามและโรงเรียนบ้านพุกะชัด ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 - 28 มีนาคม 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]จ้างค่าจ้างเหมารถยนต์รับส่ง เด็กด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ตามโครงการจ้างเหมารถยนต์รับส่ง สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 30 เมษายน 2566 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2565 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2565 ]จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำโครงไม้ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง และจุดบริการประชาชนพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.40 เมตร จำนวน 10 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินผุทับหน้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองเป็ด จุดบริเวณสายทางเลียบคลองส่งน้ำบ้านหนองเป็ด (ฝั่งขวา) ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 3838 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จำนวน 32 คน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 จำนวน 19 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จำนวน 31 คน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 จำนวน 19 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินผุทับหน้า หมู่ที่ 5 บ้านคลองบง จุดบริเวณสระกำนัน - อ่างพุแว้ ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินผุทับหน้า หมู่ที่ 6 บ้านพุกะชัด จุดบริเวณไร่นายมนัส สุขประเสริฐ ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทอง สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม และโรงเรียนบ้านพุกะชัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565 (เฉพาะวันทำการ) ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จำนวน 31 คน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 22 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลงานกองคลังและช่วยงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานการศึกษาสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250 โทรศัพท์ : 036-776-543 โทรสาร : 036-776-543
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
จำนวนผู้เข้าชม 1,640,094 เริ่มนับ 25 ม.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-851-1367