หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จำนวน ๒๓ คน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทอง สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยสารามและโรงเรียนบ้านพุกะชัด ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2566 (เฉพาะวันทำการ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จำนวน 25 คน ตั้งแต่ วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 11 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างค่าจ้างเหมารถยนต์รับส่ง เด็กด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ตามโครงการจ้างเหมารถยนต์รับส่งสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จำนวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]จ้างค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 3838 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]จ้างค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง (รับจ้าง) เพื่อเดินทางเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุุขภาพกายและสุขภภาพใจให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 บ้านหนองปากช่อง จุดบริเวณจากถนน คสล.เดิม - ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 356 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร [ 20 เม.ย. 2566 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านวังทอง จุดบริเวณไร่นายเสก ศรีแสงไทยสุข ถึงสระน้ำวัดวังทอง ขนาดราง คสล.กว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 523 เมตร พร้อมงานวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 67 ท่อน [ 20 เม.ย. 2566 ]จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 8505 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินผุทับหน้า หมู่ที่ 8 บ้านพุแว้ จุดบริเวณสายทางคันคลองหลังวัดพุแว้ (ซ้าย - ขวา) ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินผุทับหน้า หมู่ที่ 2 บ้านหนองปากช่อง สายทางจุดบริเวณไร่หมอไหว ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี (ตามแบบ อบต.วังทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเข็มไซริ้ง เหรียญห้อยคอและบัตร จำนวน 1,020 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 9 บ้านหนองร่าเริง ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 7 บ้านหนองเป็ด ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จำนวน 32 คน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2566 จำนวน 16 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและอาคารสถานที่สำนักงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองและบริเวณโดยรอบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 1 ตุลาคม 2566 (ช่วงเวลา 16.30 น. - 08.30 น. ของวันรุ่งขึ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]จ้าง่ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่พนักงานดับเพลิงและปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250 โทรศัพท์ : 036-776-543 โทรสาร : 036-776-543
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
จำนวนผู้เข้าชม 2,127,879 เริ่มนับ 25 ม.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-851-1367